Translate "拉丁语" into Slovak (slovenčina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


拉丁语 — latinčina (Slovak / slovenčina)
Indoeurópsky jazyk, ktorým sa pôvodne hovorilo v regióne v blízkosti mesta Rím, neskôr v celej Rímskej ríši a ako výsledok rímskeho dedičstva v stredoveku a neskôr aj v katolíckom a akademickom svete.

Translate 拉丁语

Learn how to say "拉丁语" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Chinese and Slovak by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey