Translate "拉丁语" into Dutch (Nederlands)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


拉丁语 — Latijn (Dutch / Nederlands)
Een Indo-Europese taal, origineel gesproken in de regio direct grenzend aan de stad Rome, later in het hele Romeinse rijk, en als resultaat van de Romeinse erfenis, door de Katholieke en academische gemeenschap in de Middeleeuwen en daarna.

Translate 拉丁语

Learn how to say "拉丁语" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Chinese and Dutch by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey