Translate "手套" into Dutch (Nederlands)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


手套 — handschoen (Dutch / Nederlands)
Kledingstuk voor een hand, vaak tot aan de pols en zoms de elleboog welke hetzij elke vinger afzonderlijk bedekt dan wel de duim apart van de overige vingers.

Translate 手套

Learn how to say "手套" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Chinese and Dutch by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey