Translate "德意志民主共和国" into Dutch (Nederlands)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


德意志民主共和国 — Duitse Democratische Republiek (Dutch / Nederlands)
Een socialistische Duitse staat, die werd gesticht op 7 oktober 1949 op het door de Sovjet-Unie bezette gebied van Duitsland, inclusief het Sovjet-Russische deel van Berlijn, en die zich op 3 oktober 1990, op grond van een besluit van de Volkskammer (volksvertegenwoordiging), bij de Bondsrepubliek Duitsland aansloot.

Translate 德意志民主共和国

Learn how to say "德意志民主共和国" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Chinese and Dutch by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey