Translate "引出し" into Dutch (Nederlands)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


引出し — lade (Dutch / Nederlands)
Een schuivend vak in een deel van een meubel, van boven open, dat kan worden uitgetrokken om gemakkelijker toegang aan zijn inhoud te hebben.

Translate 引出し

Learn how to say "引出し" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Dutch by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey