Translate "年" into Estonian (eesti keel)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


年 — aasta (Estonian / eesti keel)
Ajavahemik, mis kulub Maal ühe täistiiru tegemiseks ümber Päikese (vahemikus 365,24 kuni 365,26 päeva, sõltuvalt võrdluspunktist).

Translate 年

Learn how to say "年" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Chinese and Estonian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey