Translate "希伯来语" into Slovak (slovenčina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


希伯来语 — Hebrejský (Slovak / slovenčina)
Semitský jazyk, ktorý sa používa hlavne v židovských obciach v Izraeli a po celom svete.

Translate 希伯来语

Learn how to say "希伯来语" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Chinese and Slovak by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey