Translate "市場" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


市場 — rynek (Polish / polski)
miejsce działalności handlowej, gdzie sprzedaje się i kupuje towary; także kupno i sprzedaż; w sensie zawężonym rynek to zakresy stawek i cen zgłaszanych przez pośredników handlowych i maklerów na rynku papierów wartościowych; także zapotrzebowanie na określony towar

Translate 市場

Learn how to say "市場" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey