Translate "巴伐利亚" into Slovak (slovenčina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


巴伐利亚 — Bavorsko (Slovak / slovenčina)
Slobodný štát (nemecky: Freistaat), s rozlohou 70.553 km² a 12,4 miliónmi obyvateľov, najjužnejší štát súčasného Nemecka. Hlavné mesto Mníchov.

Translate 巴伐利亚

Learn how to say "巴伐利亚" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Chinese and Slovak by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey