Translate "巴伐利亚" into Finnish (suomi)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


巴伐利亚 — Baijeri (Finnish / suomi)
Vapaavaltio (saksaksi Freistaat), jonka pinta-ala on 70553 km² ja jossa asuu 12,4 miljoonaa asukasta. Nykyisen Saksan eteläisin valtio. Sen pääkaupunki on München.

Translate 巴伐利亚

Learn how to say "巴伐利亚" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Chinese and Finnish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey