Translate "左回り" into Dutch (Nederlands)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


左回り — tegen de klok in (Dutch / Nederlands)
In tegengestelde zin van de manier waarop de wijzers van een analoge klok zich voortbewegen

Translate 左回り

Learn how to say "左回り" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Dutch by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey