Translate "山" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


山 — góra (Polish / polski)
rys, twór powierzchni Ziemi, wyniesiony wysoko nad swą podstawę, mający strome zbocza i względnie mały obszar w partii szczytowej

Translate 山

Learn how to say "山" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey