Translate "山脈" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


山脈 — gorovje (Slovenian / slovenščina)
Posamična velika gmota, sestavljena iz gorske verige ali komaj ločenih gorskih grebenov, lahko ima, ali pa tudi ne, gorske vrhove. Gorovje je pa tesno povezano zaradi lege, smeri, sestave in starosti.

Translate 山脈

Learn how to say "山脈" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey