Translate "山脈" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


山脈 — masyw górski (Polish / polski)
wielkie, oddzielne pasmo górskie składające się z szeregu gór lub grzbietów górskich położonych blisko siebie

Translate 山脈

Learn how to say "山脈" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey