Translate "山脈" into Finnish (suomi)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


山脈 — vuorijono (Finnish / suomi)
Yksittäinen, laaja, huipullinen tai huiputon kivimassa, joka koostuu peräkkäisistä vuorista tai lähekkäisistä vuorenharjanteista, jotka kuuluvat yhteen sijaintinsa, suuntansa, muodostumisensa ja ikänsä puolesta.

Translate 山脈

Learn how to say "山脈" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Finnish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey