Translate "山椒魚" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


山椒魚 — močerad (Slovenian / slovenščina)
Vse različne repate dvoživke s podolgovatim telesom, kot je v Osrednji in Južni Evropi salamandra salamandra. Običajno živijo na kopnem, v vodo se vrnejo le za plojenje-valjenje. (Vir: CED)

Translate 山椒魚

Learn how to say "山椒魚" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey