Translate "山椒魚" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


山椒魚 — płazy ogoniaste (Polish / polski)
rząd płazów (Urodela) mających wydłużone ciało, krótkie nogi i charakterystyczny spłaszczony lub walcowaty ogon, jak np. salamandra, występujaca w Europie Środkowej i Południowej

Translate 山椒魚

Learn how to say "山椒魚" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey