Translate "小説" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


小説 — powieść (Polish / polski)
Główna forma literatury, będąca zwykle ciągłym, beletrystycznym opowiadaniem napisanym przez jednego autora, wywartym w prozie.

Translate 小説

Learn how to say "小説" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey