Translate "小惑星帯" into Dutch (Nederlands)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


小惑星帯 — planetoïdengordel (Dutch / Nederlands)
Een gebied in de ruimte tussen Mars en Jupiter, waar een groot deel van de asteroïden van ons zonnestelsel zich bevinden.

Translate 小惑星帯

Learn how to say "小惑星帯" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Dutch by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey