Translate "小刀" into Swedish (svenska)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


小刀 — kniv (Swedish / svenska)
Ett verktyg som består av ett vässat stycke hårt material såsom stål eller annan metall, keramik, glas eller sten, vanligen fäst vid ett handtag, som är format på ett sätt som gör det möjligt att skära mjukare material, särskilt kött eller annan mat.

Translate 小刀

Learn how to say "小刀" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Swedish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey