Translate "小刀" into Finnish (suomi)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


小刀 — veitsi (Finnish / suomi)
Itseään pehmeämpien aineiden, erityisesti lihan tai muun ruuan leikkaamiseen soveltuva väline, joka koostuu jostain kovaa ainetta kuten terästä tai muuta metallia, keramiikkaa, lasia tai kiveä olevasta teroitetusta, tavallisesti kahvaan kiinnitetystä kappaleesta.

Translate 小刀

Learn how to say "小刀" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Finnish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey