Translate "小刀" into Dutch (Nederlands)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


小刀 — mes (Dutch / Nederlands)
Een werktuig dat uit een gescherpt stuk hard materiaal zoals staal of een ander metaal, keramiek, glas of steen bestaat, meestal bevestigd aan een heft, dat zo is gevormd dat het mogelijk is om zachte materialen te snijden, vooral vlees of ander voedsel.

Translate 小刀

Learn how to say "小刀" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Dutch by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey