Translate "小便" into Dutch (Nederlands)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


小便 — urine (Dutch / Nederlands)
Vloeibaar uitwerpsel, bestaande uit water, zouten en ureum, die worden gemaakt in de nieren, opgeslagen in de blaas, en dan vrijgegeven door de urinebuis.

Translate 小便

Learn how to say "小便" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Dutch by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey