Translate "寄生生物" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


寄生生物 — pasożyt (Polish / polski)
organizm zwierzęcy albo roślinny bytujący w ciągu całego życia lub w pewnych jego okresach na powierzchni albo wewnątrz ciała innego organizmu — żywiciela, czerpiący z niego pokarm i zakłócający jego procesy życiowe

Translate 寄生生物

Learn how to say "寄生生物" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey