Translate "学業" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


学業 — lekcje (Polish / polski)
materiał przerabiany w instytucji związanej z kształceniem, w tym praca w szkole i prace domowe

Translate 学業

Learn how to say "学業" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey