Translate "季節" into Swedish (svenska)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


季節 — årstid (Swedish / svenska)
En av fyra lika långa perioder i vilka året indelas av dagjämningar och solstånd, orsakade av den synbara rörelsen av solen norr och söder om ekvatorn under jordens rörelse runt den. Dessa perioder (vår, sommar, höst och vinter) har sina karakteristiska drag i olika områden, och infaller på motsatt tid i den norra och södra hemisfären.

Translate 季節

Learn how to say "季節" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Swedish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey