Translate "季節" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


季節 — Сезон (Bulgarian / български)
Един от четирите равни периода, на които годината се дели от равноденствията и слънцестоенетто, резултат от видимото движение на Слънцето на север и юг от Екватора по време на обикалянето на Земята около него. Тези периоди (пролет, лято, есен и зима) се х

Translate 季節

Learn how to say "季節" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey