Translate "存在論" into Finnish (suomi)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


存在論 — ontologia (Finnish / suomi)
Metafysiikan haara, joka tutkii olemisen ja olemassaolon luontoa tai sen perimmäistä laatua.

Translate 存在論

Learn how to say "存在論" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Finnish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey