Translate "大陸棚" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


大陸棚 — szelf kontynentalny (Polish / polski)
Płytka, przybrzeżna strefa dna morskiego lub oceanicznego będąca najniższą, płaską częścią zalanego wodą kontynentu, przechodząca wyraźnym załamaniem w stok kontynentalny.

Translate 大陸棚

Learn how to say "大陸棚" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey