Translate "大規模農産業" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


大規模農産業 — agroživilska industrija (Slovenian / slovenščina)
Industrija, ki se ukvarja z zagotavljanjem, predelavo in distribucijo kmetijskih izdelkov. (Vir: PHC)

Translate 大規模農産業

Learn how to say "大規模農産業" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey