Translate "大洋" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


大洋 — ocean (Slovenian / slovenščina)
Množica vode, prekrivajoča vso zemeljsko površino, ki je ne zavzema kopno, razen jezer in celinskih morij.

Translate 大洋

Learn how to say "大洋" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey