Translate "大洋州" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


大洋州 — Oceanija (Slovenian / slovenščina)
Otoki južnega, zahodnega in centralnega Pacifika, vključno z Malezijo, Mikronezijo in Polinezijo. Termin je včasih raztegnjen in obsega tudi Avstralijo, Novo Zelandijo in Malajski polotok. (Vir: AMHER)

Translate 大洋州

Learn how to say "大洋州" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey