Translate "大拇指" into Swedish (svenska)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


大拇指 — tumme (Swedish / svenska)
Den kortaste och tjockaste av fingrarna som kan sättas mot de övriga för att skapa ett fast grepp.

Translate 大拇指

Learn how to say "大拇指" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Chinese and Swedish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey