Translate "報道機関" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


報道機関 — sredstva javnega obveščanja (Slovenian / slovenščina)
Občila, ki dosežejo veliko število ljudi, na primer televizija, časopisi, revije in radio.

Translate 報道機関

Learn how to say "報道機関" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey