Translate "報道機関" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


報道機関 — środek masowego przekazu (Polish / polski)
środki komunikacji docierające do szerokich kręgów społecznych, takie jak telewizja, gazety, radio, itp.

Translate 報道機関

Learn how to say "報道機関" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey