Translate "地图" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


地图 — karta (Slovenian / slovenščina)
Običajno ploščat prikaz fizičnih in političnih potez zemeljskega površja, ki jih kaže v njihovih individualnih oblikah, velikostih in odnosih v skladu z dogovorjenim načinom predstavitve.

Translate 地图

Learn how to say "地图" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Chinese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey