Translate "地图" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


地图 — mapa (Polish / polski)
odwzorowanie, zazwyczaj na płaskim podłożu, cech fizycznych i administracyjnych powierzchni Ziemi, ukazujące ich formy, rozmiary i zależności, według przyjętej konwencji odwzorowania

Translate 地图

Learn how to say "地图" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Chinese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey