Translate "圧力" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


圧力 — ciśnienie (Polish / polski)
Rodzaj nacisku, który jest równomierny we wszystkich kierunkach, mierzony jako siła wywierana na jednostkę powierzchni.

Translate 圧力

Learn how to say "圧力" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey