Translate "咖啡馆" into Swedish (svenska)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


咖啡馆 — kafé (Swedish / svenska)
Ett företag som säljer olika alkoholfria drycker, och vanligen även tilltugg och enklare måltider (som frukost och lunch) med lokaler och annat som behövs för att förtära dessa.

Translate 咖啡馆

Learn how to say "咖啡馆" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Chinese and Swedish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey