Translate "原子力発電所" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


原子力発電所 — jedrska elektrarna (Slovenian / slovenščina)
Elektrarna, v kateri je jedrska energija pretvorjena v vročino, ki ustvarja paro za turbine. Turbine poganjajo generatorje, ki proizvajajo električno energijo.

Translate 原子力発電所

Learn how to say "原子力発電所" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey