Translate "卵" into Turkish (Türkçe)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


卵 — egg (Turkish / Türkçe)
Genelde besin kaynağı olarak görülen, evcil kuşların yumurtası (döllenmiş olabilir veya olmayabilir).
Hayvan ve bitkilerde, erkek eşey hücresiyle birleşerek bir zigot oluşturabilen dişi eşey hücresi.
Kuşlar, yılanlar, böcekler ve diğer hayvanlar tarafından üretilen ve embriyoyu gelişimi sırasında barındıran, yaklaşık küresel veya elipsoit şekilli bir yapı.

Translate 卵

Learn how to say "卵" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Turkish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey