Translate "卵" into Finnish (suomi)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


卵 — muna (Finnish / suomi)
Iso naaraspuolinen sukusolu, jota ympäröi huokoinen ja kalkkinen tai nahkainen kuori ja joita tuottavat linnut ja liskot.
Kesyn linnun, yleensä kanan, muna ruuaksi käytettynä.

Translate 卵

Learn how to say "卵" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Finnish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey