Translate "博物馆" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


博物馆 — muzej (Slovenian / slovenščina)
Kraj ali zgradba, kjer so razstavljeni, ohranjeni predmeti zgodovinskega, umetniškega in znanstvenega pomena, predmeti so tudi znanstveno preučevani. (Vir: CED)

Translate 博物馆

Learn how to say "博物馆" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Chinese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey