Translate "博物馆" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


博物馆 — muzeum (Polish / polski)
pomieszczenie, w którym wystawia się, przechowuje i bada obiekty o znaczeniu historycznym, artystycznym lub naukowym

Translate 博物馆

Learn how to say "博物馆" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Chinese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey