Translate "分離器" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


分離器 — separator (Slovenian / slovenščina)
Stroj za ločevanje snovi z različno specifično težo s pomočjo vode ali zraka.

Translate 分離器

Learn how to say "分離器" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey