Translate "分母" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


分母 — mianownik (Polish / polski)
(Matematyka) Wyrażenie zapisane poniżej kreski w ułamku zwykłym, wskazujące, na ile części dzielona jest całość.

Translate 分母

Learn how to say "分母" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey