Translate "分析化学" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


分析化学 — analitična kemija (Slovenian / slovenščina)
Veja kemije, ki se ukvarja s postopki, ki podajo vsako vrsto informacije o kemičnih sistemih. (Vir: MGH)

Translate 分析化学

Learn how to say "分析化学" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey