Translate "分布学" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


分布学 — chorologia (Polish / polski)
badania związków przyczynowych pomiędzy zjawiskami geograficznymi występującymi w określonym regionie

Translate 分布学

Learn how to say "分布学" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey