Translate "分子生物学" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


分子生物学 — molekularna biologija (Slovenian / slovenščina)
Preučevanje kemičnih sestav in potekov bioloških pojavov na molekularni ravni; veda se ukvarja posebej s preučevanjem proteinov, nukleinskih kislin in encimov, makromolekul, ki so nujno potrebne za življenje. Na molekularni osnovi skuša razumeti genske procese. Uporabljani postopki vključujejo sipanje rentgenskih žarkov in elektronsko mikroskopiranje. (Vir: GILP96)

Translate 分子生物学

Learn how to say "分子生物学" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey