Translate "冰川" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


冰川 — ledenik (Slovenian / slovenščina)
Počasi premikajoča se masa ledu, ki se je nakopičila v gorah ali polarnih območjih.

Translate 冰川

Learn how to say "冰川" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Chinese Traditional and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey